Skip to main content

“Tị” Kiatisak, thầy “Giôm” ngầm trách mó

“Tị” Kiatisak, thầy “Giôm” ngầm trách móc bầu Đức Thầy “Giôm” là người đã dìu dắt, phát triển lứa Công Phượng, Văn Toàn. “Nếu tôi cầm đội hình năm nay thì cũng vô địch thôi. Những vị trí HAGL bổ sung năm nay cũng là những vị trí tôi đề xuất tăng cường từ năm […]