Những đệ tử hiện nay theo nghiệp võ của Long Hổ Hội còn lại khá ít. Nhiều người trong giới võ thuật Sài Gòn cho rằng, Long Hổ Hội đang dần mai một. Thời điểm này, võ sư Long Phi Thanh và những môn đệ khác may mắn được thọ giáo tổ sư Lâm Hữu […]